Nazywam się Andrzej Szlęzak

Prowadzę kancelarię doradztwa podatkowego i prawnego w Gliwicach

Czytaj więcej

Jakiej pomocy potrzebujesz?

  • analizowanie i sporządzanie umów,
  • sporządzanie pisemnych opinii,
  • udzielanie ustnych konsultacji,
  • prowadzenie postępowań/kontroli podatkowych przed Urzędami Skarbowymi,
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny)
  • reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • prowadzenie negocjacji.
  • analizowanie i sporządzanie umów cywilno-prawnych,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • udzielanie jednorazowych porad prawnych,
  • tworzenie aktów prawnych, a w tym regulaminów np. pracy, wynagradzania,
  • prowadzenie negocjacji.
 • Kancelaria oferuje stałe i kompleksowe usługi prawno-podatkowe przedsiębiorstw.

  Usługa ta zapewnia możliwość bieżącego kontaktu z Kancelarią w dowolnej przez Państwa wybranej formie (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

  W ramach stałej obsługi prawno-podatkowej istnieje możliwość uzyskania ustnej lub pisemnej odpowiedzi na Państwa bieżące pytania lub wątpliwości, związane z skutkami prawnymi i podatkowymi zawieranych lub planowanych transakcji, a także innych zdarzeń kreujących obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych. Ponadto w ramach współpracy w razie potrzeby mogą zostać sporządzone dla Państwa opinie prawne i podatkowe na wskazany temat, jak również wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów. Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzenia analizy umów handlowych pod kątem konsekwencji prawnopodatkowych wraz ze wskazaniem stanowiska Kancelarii w sprawie.

  • Weryfikacja poprawności procedur stosowanych u klientów w zakresie cen transferowych polegająca na:
   • analizie stosowanych zasad ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
   • analizie umów oraz charakteru biznesowego relacji stron transakcji.
   • zaproponowaniu dostępnych i optymalnych metod kalkulacji cen uwzględniających charakterystykę i cele biznesowe oraz treść przepisów podatkowych.
  • Przygotowanie dokumentacji podatkowej zgodnej z dotychczasowymi, jak również nowymi przepisami w zakresie obowiązków dokumentacyjnych w formie gotowej do przedstawienia organom podatkowym.
  • Wsparcie podatników w sporach z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych.

Rozwiązanie twojego problemu w 4 krokach

 • Umów się na spotkanie

  Skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony lub zadzwoń +48 604 555 167

 • Spotkanie z doradcą podatkowym

  Zapoznanie się z najważniejszymi aspektami danej sprawy, przekazanie dokumentów

 • Analiza problemu

  Na podstawie dokumentów przedstawionych przez klienta doradca podatkowy znajduje najkorzystniejsze dla klienta rozwiązanie

 • Rozwiązanie problemu

  Przekazanie pisemnego lub ustnego rozwiązania problemu

Jak się przygotować?

ico-pomoc

Pierwszym etapem jest przypomnienie sobie wszystkich niezbędnych faktów związanych z daną sprawą – zachęcam do zapisania nurtujących Państwa pytań.

Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z daną sprawą. Jeśli macie Państwo wątpliwości, czy dany dokument jest istotny do rozstrzygnięcia sprawy, to proszę taki dokument na wszelki wypadek wziąć ze sobą na spotkanie.

Wynagrodzenie

ico-pomoc

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualne podczas pierwszego spotkania z klientem. Koszt usługi zależny jest od zawiłości sprawy, rodzaju podejmowanych czynności oraz ilości poświęconego czasu.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Nazywam się

Andrzej Szlęzak

Jestem właścicielem kancelarii prawno-podatkowej w Gliwicach

Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (numer wpisu na listę doradców podatkowych 12647).

Doświadczenie zawodowe zdobyłem w trakcie wieloletniej pracy w Kancelarii doradztwa podatkowego i prawnego w Katowicach. Specjalizuję się w dziedzinie prawa podatkowego, prawa cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Moja praktyka zawodowa pokazała, że dla zwykłego człowieka przepisy prawno -podatkowe mogą być bardzo zawiłe i niezrozumiałe.

Dlatego też, profesjonalnie rozwiązując problemy z jakimi zwracają się do mnie moi klienci, pamiętam o przedstawieniu  przebiegu postępowania w sposób prosty i klarowny, tak aby osoby ze mną współpracujące były bardziej  świadome swoich praw w przyszłości.

Biegle posługuję się językiem angielskim.

Zapraszam do współpracy.

doradca

Klienci

Referencje

 • Z Doradcą podatkowym Andrzejem Szlęzakiem współpracowałam w zakresie zarówno porady prawnej, jak i rozliczeń podatkowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Niezbędne dokumenty zostały za każdym przygotowane terminowo, w sposób precyzyjny i godny zaufania, a uzyskane informacje i porady były wyczerpujące i rzetelne. Kompetencje i zaangażowanie pana Andrzeja pozwoliły mi ostatecznie rozwiać wątpliwości oraz posiąść wymaganą wiedzę. Pan Andrzej Szlęzak jest godnym polecenia specjalistą w swojej dziedzinie i mam nadzieję korzystać z jego usług w przyszłości. ANKUDOWICZ ANNA COMPLEX – tłumacz przysięgły języka duńskiego – Gliwice
 • Doradca podatkowy Andrzej Szlęzak doradzał mi w kwestiach prawnych związanych z budową nieruchomości, w tym przy sporządzaniu umów i rozliczaniu inwestycji. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z panem Andrzejem. Jest on osobą operatywną, otwartą na klienta i zawsze chętną do pomocy. Jest dociekliwym, sumiennym i kompetentnym doradcą. Szczerze polecam. Luc Knevels, Pławniowice
 • Polecamy Kancelarię Doradztwa Podatkowego  i Prawnego Andrzeja Szlęzaka innym podmiotom w zakresie obsługi prawnej . Doradca podatkowy Andrzej Szlęzak potrafi profesjonalnie przewidzieć i ocenić skutki prawno-ekonomiczne podejmowanych decyzji, a także efekty braku odpowiednich działań. Indywidualne podejście oraz wszechstronna wiedza to zdecydowanie cechy wyróżniające tę Kancelarię z pośród innych. Z pełnym przekonaniem polecamy Kancelarię Doradztwa Podatkowego i Prawnego innym firmom.  MES GROUP S. C. Jarosław Florczyk, Albert Stajno – Gliwice
 • Rekomenduję Kancelarię Doradcy podatkowego i prawnego Andrzeja Szlęzaka w zakresie obsługi prawnej firm. Doradca podatkowy Andrzej  Szlęzak jest osobą rzetelną i skuteczną w powierzonych mu zadaniach.  Potrafi trafnie ocenić sytuację i wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie podatkowe. Z przyjemnością polecam innym korzystanie z usług  Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Prawnego Andrzeja Szlęzaka. Marek Bardziński - Gliwice
 • Bardzo rzeczowa i profesjonalna pomoc w rozwiązaniu problemu.
Doradca podatkowy Andrzej Szlęzak w sposób przystępny i zrozumiały przedstawił mi możliwe rozwiązania prawne i udzielił fachowej pomocy w ważnej dla mnie sprawie. Bardzo dziękuje i serdecznie polecam!  Centrum Weterynarii
  Przychodnia Weterynajna S. C.
  B. Bienias-Odrobina, A. Świerczek
  Dąbrowa Górnicza
 • Doradca podatkowy Andrzej to rzetelny, wnikliwy i kompetentny specjalista. Precyzyjnie analizuje sytuację, skrupulatnie wybiera najlepsze rozwiązanie. W pełni zaangażowany w prowadzoną sprawę wyczerpująco odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości. Anna Pawluszek – Gliwice

Aktualności

Problem retrieving data from Twitter

Zobacz profil na twitterze

Kontakt

ico-pomoc
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące zagadnień podatkowych lub prawnych proszę do mnie napisać. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

  *Pola obowiązkowe
  *
   *

  Regulamin strony

  W przygotowaniu….

  Polityka Prywatności

  §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego www.kancelariaszlezak.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Serwisu Internetowego.
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Andrzej Szlęzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Doradca podatkowy Andrzej Szlęzak. Doradztwo podatkowe i prawne – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2015, poz. 2135 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013, poz. 1422 ze zm.).
  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  §2
  DANE ORAZ ICH ODBIORCY

  Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie Internetowym.
  Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
  marketing bezpośredni własnych usług Administratora.
  Dostęp do danych osobowych klientów mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora.
  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  Dane osobowe Klienta nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu Internetowego, przepisów prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Usługodawca może udostępnić dane osobowe Klienta organom wymiaru sprawiedliwości. Usługodawca może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator oświadcza, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

  §3
  PRZETWARZANIE DANYCH

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
  W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

  §4
  PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH
  ORAZ ICH ZMIANY

  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany Regulaminie serwisu internetowego.

  § 5
  ZABEZPIECZENIE DANYCH

  Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Serwisu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na jego adres poczty elektronicznej.
  Dane osobowe Klientów Serwisu Internetowego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  Usługodawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

  §6
  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie Serwisu internetowego. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

  §7
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  Cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Doradca podatkowy Andrzej Szlęzak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Częstochowskiej 1/3.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.
  Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/